Lato

Apa itu Lato:

Lato adalah kata sifat dengan asal bahasa Latin, yang bermaksud luas, luas, luas, luas .

Perkataan ini berfungsi untuk melayakkan sesuatu yang meluas dalam dunia fizikal, temporal atau intelektual. Contoh: Dia mempunyai banyak pengetahuan tentang Perang Dunia II.

Lato sensu e stricto sensu

Lato sensu dan stricto sensu adalah ungkapan dalam bahasa Latin yang bermaksud "akal luas" dan "akal ketat", masing-masing.

Rasa luas atau rasa luas dari konsep tertentu menunjukkan pandangan yang lebih umum mengenai konsep ini, sedangkan pengertian yang ketat merujuk kepada definisi konsep yang lebih khusus. Sebagai contoh, dalam erti kata luas, budaya adalah manifestasi dari beberapa aspek manusia. Dalam pengertian yang ketat ia boleh bermakna keupayaan intelektual seseorang tertentu.

Di samping itu, kedua-dua ungkapan ini boleh digunakan untuk menggambarkan pelajar pascasiswazah, dengan lato sensu terdiri daripada program pengkhususan (dalam kursus MBA) dan stricto sensu yang terdiri daripada program sarjana dan doktor untuk individu yang mempunyai diploma dalam satu kursus.