PIS

Apakah PIS:

PIS adalah singkatan dari Programa de Integração Social (Social Integration Program), sumbangan cukai sosial, yang bertujuan untuk membiayai pembayaran insurans pengangguran, pembayaran dan penyertaan dalam hasil organ dan entiti, baik untuk pekerja syarikat awam dan swasta.

PIS ditubuhkan melalui Undang-undang Tambahan No. 7/1970, yang bertujuan untuk pekerja syarikat swasta yang diuruskan oleh Penggabungan Undang-Undang Buruh. PIS ditadbir oleh Kementerian Kewangan dan dibayar oleh Bank Simpanan Persekutuan.

PIS mempunyai banyak persamaan dengan COFINS, salah satunya ialah terdapat dua rejim: satu kumulatif dan satu tidak terkumpul. Dalam rejim terkumpul kadar adalah 0.65%, manakala kadar tidak kumulatif adalah 1.65%.

PIS juga berkaitan dengan PASEP (Program Latihan Perkawinan Awam) dan seringkali akronim muncul bersama: PIS / PASEP.

Dalam sesetengah keadaan, orang yang mendaftar dalam PIS menerima bonus gaji, yang bersamaan dengan gaji minimum yang lazim. Untuk menerima, selain didaftarkan, perlu untuk memenuhi beberapa keperluan lain.