Ionize

Apakah Ionize:

Ionize adalah tindakan memisahkan atau menukar kepada ion . Dalam bidang Kimia, ion, ion, atau ionit adalah zarah, atom, atau molekul yang dikenakan elektrik. Ia adalah sebahagian daripada atom atau molekul yang dipindahkan oleh penggunaan tenaga.

Pengion adalah proses mengubah atom caj neutral ke dalam ion masing-masing . Tenaga yang diperlukan untuk transformasi ini berbeza-beza mengikut elemen.

Pembentukan ion atom atau molekul boleh berlaku dalam beberapa cara. Dalam tindak balas kimia tertentu proses pengionan berlaku oleh pemindahan elektron.

Setiap atom adalah neutral elektrik, kerana ia mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama. Dengan cara yang sama, bahan-bahan yang terbentuk oleh kumpulan atom juga mempunyai keseimbangan caj elektrik, yang secara elektriknya neutral,

Walau bagaimanapun, ketika atom atau kumpulan atom kehilangan atau mendapatkan elektron, ia tidak lagi mempunyai neutral dan menukarkan kepada ion. Apabila kehilangan elektron, atom atau kumpulan atom akan dikenakan caj positif dan jika anda memperoleh elektron, caj akan menjadi negatif.

Sebagai contoh, atom klorin bertindak balas dengan atom natrium untuk membentuk natrium klorida, dengan pemindahan elektron dari natrium ke klorin, membentuk ion natrium (Na +) dan ion klorin (Cl -).

Ketahui lebih lanjut mengenai Ion.