Kepelbagaian

Apakah Kepelbagaian:

Kepelbagaian bermaksud pelbagai, pluralitas, perbezaan . Ia adalah kata nama feminin yang menonjolkan segala sesuatu yang pelbagai, yang mempunyai kepelbagaian.

Kepelbagaian adalah pengumpulan segala sesuatu yang mempunyai pelbagai aspek yang membezakan antara satu sama lain, misalnya kepelbagaian budaya, kepelbagaian biologi, etnis, bahasa, kepelbagaian agama, dll.

Kepelbagaian Budaya

Kepelbagaian budaya adalah pelbagai unsur yang mewakili budaya-budaya yang berbeza, seperti bahasa, tradisi, agama, adat istiadat, organisasi keluarga, politik, antara lain, yang menyatukan ciri-ciri kelompok manusia di wilayah tertentu .

Kepelbagaian biologi

Kepelbagaian biologi atau biodiversiti adalah pelbagai jenis organisma hidup yang terdiri daripada fauna, flora dan mikroorganisma di muka bumi. Amazon Rainforest, Hutan Atlantik dan Pantanal melindungi biodiversiti terbesar planet kita.

Kepelbagaian etnik

Kepelbagaian etnik adalah kesatuan beberapa orang dalam masyarakat yang sama. Etnis adalah sekumpulan individu yang mempunyai hubungan dengan asal usul, sejarah, bahasa, agama dan budaya, tanpa mengira negara di mana mereka berada.

Brazil adalah sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian etnik yang besar, penduduknya terdiri daripada pelbagai bangsa yang bersama-sama membentuk identiti budaya baru.