Carian berkaitan

Apa itu Gouging:

Penghakiman adalah tindakan atau kesan penghakiman, iaitu, untuk membentuk penghakiman atau konsep tentang sesuatu . Ia adalah proses menilai, mengandaikan, atau memberi pertimbangan terhadap sesuatu atau seseorang. Contoh: Saya membuat salah keputusan mengenai merit anda.

Di dalam skop undang-undang, untuk memfailkan tuntutan mahkamah adalah untuk membawa suatu tindakan, untuk membawa tindakan kepada hakim, untuk memfailkan tindakan di mahkamah untuk didengar dan diadili oleh hakim.

Pemfailan saman adalah didakwa di mahkamah yang kompeten dengan tujuan menyelesaikannya, di mahkamah, pembaikan ganti rugi dalam apa jua bentuk.

Untuk memfailkan tindakan undang-undang yang memerlukan sejumlah sehingga 40 gaji minimum, tanpa perbelanjaan peguam atau kos prosedur, Mahkamah Khas diwujudkan di Brazil dengan tujuan mempercepatkan prosiding dan memudahkan akses kepada keadilan bagi warga biasa. Mereka dicipta dengan tarikh akhir yang berbeza dari Keadilan Umum, mengurangkan prosedur rasmi untuk mempercepatkan proses dan mencari konsiliasi antara pihak-pihak.

Lihat juga maksud tindakan monitory.