Kedamaian

Apakah yang dimaksud dengan Ambiguity:

Ketidakpastian adalah kualiti atau keadaan yang tidak jelas, iaitu apa yang boleh mempunyai lebih dari satu makna atau makna .

Ketidaktujuran mungkin menimbulkan rasa tidak puas hati, ragu-ragu, ketepatan, ketidakpastian, dan ketidaktentuan.

Contoh: " Saya tidak tahu sama ada saya suka sejuk atau panas ". " Saya tidak tahu sama ada saya akan pergi atau tinggal ."

Ketidaksamaan boleh dalam kata-kata, frasa, ungkapan, atau ayat lengkap. Ia agak sesuai dalam teks kandungan sastera, puitis atau humor, tetapi harus dielakkan dalam teks saintifik atau jurnalistik, misalnya.

Ambiguity juga merupakan kata nama yang menyebutkan kekurangan kejelasan dalam ungkapan. Contoh: " Peter memberitahu rakannya bahawa dia telah tiba ." (Siapakah yang telah tiba? Pedro atau rakannya?).

Kesimpulan Lexikal dan Struktural

Ungkapan atau teks yang samar-samar mungkin muncul dalam dua cara: kekaburan struktur dan kekaburan leksikal.

Struktur menyebabkan kekaburan kerana kedudukan perkataan dalam pernyataan, menjana salah faham maknanya.

Contoh: " Telefon bimbit telah menjadi sekutu lelaki, tetapi lelaki itu tidak selalu melakukan semua tugasnya ."

Perkataan "ini" dan "dia" merujuk kepada kedua-dua telefon bimbit dan lelaki itu, sehingga sukar untuk secara langsung menafsirkan frasa dan menyebabkan kekaburan.

Kesilapan leksikal adalah apabila perkataan yang diberikan mengandaikan dua atau lebih makna, seperti polisem, sebagai contoh.

Contoh: " Anak lelaki itu bertanya kepada pelayan untuk membuat piring ."

Dalam contoh di atas, perkataan "hidangan" boleh merujuk kepada objek di mana makanan diletakkan atau kepada jenis makanan.

Kedamaian atau amfibologi

Dalam tatabahasa, kekaburan atau amfibologi semuanya bermakna dua kali ganda disebabkan oleh pembinaan ayat yang lemah.

Fungsi kekaburan adalah untuk memberi makna yang berbeza untuk mesej yang sama. Ini adalah ucapan dan pembinaan.

Walaupun ia berfungsi sebagai sumber gaya, kekaburan juga boleh menjadi ketagihan bahasa, yang berasal dari penempatan miskin kata dalam kalimat. Dalam kes itu, ia menjejaskan maksud ayat itu.

Contoh:

" Mary makan manis dan kakaknya juga . " (Maria makan manis, dan kakaknya juga).

" Mereka membunuh babi saya . " (Mereka membunuh babi yang bapa saudara saya).

" Pengawal berhenti suspek di rumahnya . " (Di rumahnya: pengawal atau suspek?).

Kekaburan dan Polisemy

Fakta bahawa perkataan mempunyai banyak makna juga dipanggil polysemy.

Sebagai contoh, "lilin" boleh merujuk kepada lilin dengan perahu, lilin lilin (yang berfungsi untuk menerangi), atau mungkin conjugasi kata kerja velar, yang bermaksud "untuk berjaga-jaga."

Ketahui lebih lanjut mengenai pengertian polysemy dan 6 Contoh Ketidakjelasan.