Pemilikan

Apakah Pemilikan:

Pemilikan adalah perkataan dalam bahasa Inggeris yang bermaksud keadaan atau perbuatan memiliki sesuatu . Ia sinonim dengan pemilikan, pemilikan atau penguasaan .

Kata pemilikan dibentuk oleh pemilik (bermakna pemilik atau seseorang yang memiliki sesuatu) ditambah kapal (akhiran yang menunjukkan keadaan, watak, kraf, atau keupayaan).

Biasanya, pemilikan terdiri daripada hak yang sah ke atas sesuatu, yang dianggap sebagai surat ikatan hak. Walau bagaimanapun, pemilikan juga boleh menjadi kumpulan atau organisasi yang terdiri daripada pemilik.

Istilah kepentingan pemilikan menunjukkan hak dan tanggungjawab yang wujud dalam harta atau kebaikan yang diperoleh seseorang.

Seluruh syarikat mempunyai struktur proprietari, atau struktur pemilikan, dalam bahasa Inggeris. Syarikat boleh distrukturkan dengan cara yang berbeza, contohnya: usahawan individu, syarikat terhad, syarikat saham gabungan, konsortium, koperasi, dll.

Klausa pemilikan

Fasal harta, atau fasal harta Portugis, adalah sebahagian daripada kontrak di mana terma pemilikan sesuatu kebaikan ditentukan.

Contoh klausa hartanah adalah: semua aset tetap menjadi milik penjual sehinggalah mereka dibayar sepenuhnya.