Paliatif

Apakah Paliatif:

Paliatif adalah sesuatu yang memperbaiki atau mengatasi seketika, tetapi tidak dapat menyembuhkan atau menyelesaikan masalah ini, sebagai contoh dalam penjagaan atau rawatan paliatif, yang meningkatkan kualiti hidup dan mengurangkan penderitaan pesakit, tangan tidak dapat menyembuhkan penyakit.

Perkataan " paliatif " berasal dari pallium Latin, yang secara metafora bermaksud menutup, menyamar atau menutup, tetapi juga bermaksud untuk melindungi, melindungi, melindungi.

Penjagaan paliatif boleh menjadi langkah yang diambil untuk situasi tertentu yang hanya menyamar dan tidak menyelesaikan masalah. Ia juga boleh menjadi ubat yang melegakan simptom tetapi tidak menyembuhkan penyakit.

Penjagaan Paliatif

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, penjagaan paliatif adalah bantuan yang disediakan oleh pasukan multidisiplin, yang bertujuan meningkatkan kualiti hidup pesakit dan keluarganya dalam menghadapi penyakit yang mengancam nyawa dengan mencegah dan mengatasi penderitaan melalui pengenalan awal, taksiran yang sempurna, pengurusan kesakitan, dan masalah fizikal, psikososial, dan rohani yang lain.