Fleksibiliti

Apakah Fleksibiliti:

Fleksibiliti adalah sifat dari apa yang fleksibel, iaitu, apa yang boleh membengkokkan dengan mudah; mudah dibersihkan.

Ia juga boleh bermakna sesuatu yang bergerak dengan mudah dan ketangkasan, atau yang mudah diurus.

Dalam figuratif perkataan itu, fleksibiliti seseorang adalah kualiti pemahaman, menerima atau mengandaikan pendapat, idea atau pemikiran orang lain. Biasanya orang fleksibel dianggap jinak dan diplomatik.

Keupayaan individu untuk dapat melaksanakan pelbagai aktiviti atau pekerjaan pada masa yang sama boleh dianggap sebagai jenis kelonggaran.

Kelenturan tubuh manusia berkaitan dengan anatomi manusia, dengan kemungkinan pergerakan sendi. Latihan untuk fleksibiliti badan membolehkan pelbagai pergerakan badan yang lebih besar.

Sinonim daripada flexibilidade

  • ketangkasan
  • kesopanan
  • keanjalan
  • kelembutan

Fleksibiliti di tempat kerja

Fleksibiliti di tempat kerja adalah konsep yang telah mendapat momentum pada abad ke-21, menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh teknologi baru untuk mengubah sistem organisasi tradisional syarikat.

Dengan internet dan teknologi komunikasi dan maklumat baru, kehadiran fizikal profesional dalam persekitaran kerja tidak menjadi faktor penting. Banyak syarikat menyewa pekerja dengan "jadual yang fleksibel" di mana mereka mempunyai kebebasan untuk memilih waktu terbaik untuk memenuhi kewajiban mereka dalam syarikat yang mereka bekerja.

Fleksibiliti dalam kerja ini melalui keperluan lain, seperti cara berpakaian dan persekitaran santai yang terdapat di syarikat.

Syarikat-syarikat yang mengamalkan konsep fleksibiliti di tempat kerja percaya bahawa dengan menawarkan syarat yang lebih fleksibel bagi profesional mereka, mereka akan mempunyai pendapatan yang lebih memuaskan dalam kedudukan mereka.

Fleksibiliti kognitif

Fleksibiliti kognitif adalah keupayaan untuk menafsirkan situasi atau maklumat tertentu dari pelbagai sudut pandang dan perspektif.

Biasanya, individu itu cenderung menafsirkan sesuatu berdasarkan pengalaman peribadi atau kepercayaan yang telah ditetapkan. Fleksibiliti kognitif adalah latihan untuk mencari jawapan alternatif dalam keadaan yang sama.