Maksud Undang-undang Rouanet

Apakah Undang-undang Rouanet:

Undang-undang Rouanet, yang juga dikenali sebagai Hukum Insentif Kebudayaan untuk Kebudayaan, adalah undang-undang utama yang menetapkan dasar-dasar awam dan mempromosikan insentif kebudayaan di Brazil.

Di bawah norma-norma Undang-undang, undang-undang ini mewakili Undang-Undang No. 8, 313, yang disahkan oleh bekas Presiden Fernando Collor de Mello pada 23 Desember 1991 dan dinobatkan sebagai penghormatan kepada Setiausaha Budaya pada masa itu, Sérgio Paulo Rouanet.

Ia bermula dengan pelaksanaan Program Sokongan Kebudayaan ke Budaya (Pronac), yang menetapkan norma-norma dan garis panduan bagaimana Pemerintah Persekutuan harus menyediakan sumber untuk pencapaian projek seni-budaya.

Apa-apa projek kebudayaan, yang disediakan oleh artis, pengeluar dan ejen kebudayaan, boleh mendapat manfaat daripada sumber-sumber ini Undang-Undang Rouanet, dengan syarat mereka boleh memohon cadangan mereka untuk mengumpul dana untuk penolakan fiskal.

Bagaimanakah Rouanet Law berfungsi?

Cadangan boleh dikemukakan oleh individu dan entiti undang-undang yang telah membuktikan prestasi di kawasan kebudayaan. Orang-orang ini mungkin atau mungkin tidak mempunyai hubungan dengan pentadbiran awam tidak langsung atau dengan institusi dan keuntungan untuk keuntungan dan bukan keuntungan, syarikat, koperasi, yayasan, NGO, organisasi kebudayaan, dll.

Apabila cadangan itu diluluskan, ia menjadi projek, sudah ada dengan nombor Pronac, menunggu untuk diluluskan oleh salah satu unit teknikal yang dikaitkan dengan Kementerian Kebudayaan.

Peraturan Undang-undang Rouanet terdiri dari tiga mekanisme penting:

Tabung Kebangsaan untuk Kebudayaan (FNC)

Ia menyifatkan pelaburan langsung Negara dalam promosi budaya dan objektif utamanya ialah untuk mempromosikan pengagihan sumber serantau secara seimbang, selain diarahkan kepada projek-projek dengan kesukaran menangkap di pasaran.

Promosi ini dilakukan melalui notis pemilihan projek, di mana mereka mesti didaftarkan mengikut norma Kementerian Kebudayaan (MinC), untuk mencapai keseimbangan serantau, sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Dana Pelaburan Budaya dan Seni (Ficart)

Dana pasaran ini diwujudkan dengan tujuan untuk menyokong projek-projek kebudayaan yang berdaya maju ekonomi dan yang mempunyai reputasi yang baik untuk kedua-dua pihak. Pembiayaan ini memberikan keuntungan bagi mereka yang melabur dalam projek.

Insentif Cukai

Ini adalah mekanisme di mana Kerajaan Persekutuan menawarkan sejenis perkongsian kepada individu atau entiti undang-undang. Sejak itu, mereka mungkin membuat keputusan untuk memohon sebahagian daripada wang yang akan digunakan untuk membayar cukai ke atas tindakan budaya, dengan syarat mereka diluluskan oleh Kementerian Kebudayaan.

Dengan cara ini, insentif fiskal berfungsi sebagai rangsangan untuk penyertaan inisiatif swasta dan rakyat dalam insentif sumber untuk bidang budaya. Dengan cara ini, kemungkinan pembiayaan dan jumlah sumber yang ditakdirkan untuk sektor ini meningkat.

Ketahui lebih lanjut mengenai Budaya.