Slaid

Apa itu Slide:

Slide adalah kata nama bahasa Inggeris yang memberi nama kepada peranti yang memperlihatkan gambar-gambar yang tidak aktif di bioskop, televisyen, bilik persidangan, kelas atau di luar rumah. Dalam erti kata literal, slaid bermaksud " slip ."

Slaid perkataan "diterima pakai" oleh bahasa Portugis (eslaide), sebagai rujukan kepada bilah (helaian) pembentangan projektor imej.

Slaid ini juga boleh mempunyai rasa berkaitan dengan audiovisual dan fotografi. Satu persembahan slaid foto, contohnya, bermaksud pendedahan foto secara berkala ke peranti elektronik seperti komputer atau projektor slaid .

Tayangan slaid adalah pembentangan slaid. Sebagai Microsoft PowerPoint, sebagai contoh, salah satu perisian yang paling biasa digunakan untuk membuat persembahan slaid, setiap halaman PowerPoint dianggap slaid, dan laluan ("gelongsor") di antara setiap slaid (slaid) membina proses satu tayangan slaid Dalam konteks ini, makna literal slaid perkataan diberikan.