Falsafah

Apakah Philology:

Philology adalah sains yang bertujuan mempelajari bahasa melalui teks bertulis .

Dalam konteks yang lebih luas, filologi juga berkaitan dengan kesusasteraan dan budaya orang tertentu.

Pada mulanya, filologi adalah terhad kepada kajian idea-idea melalui kritikan teks. Walau bagaimanapun, sains ini berkembang dan mula berminat dalam sejarah, institusi dan manifestasi budaya. Faedah ini timbul bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas mengenai dunia klasik melalui kajian teks-teks sastera.

Kerja-kerja pertama mengenai bahasa dan kesusasteraan dilakukan oleh tatabahasa Alexandria dan sophis Athena, yang bertanggungjawab untuk menerbitkan versi karya sastra yang dapat dipercaya.

Aristophanes dari Byzantium (yang hidup pada abad ke-3 SM) dianggap oleh banyak penulis sebagai pelopor filologi, kerana kaedahnya digunakan oleh beberapa pemikir lain, seperti pengikutnya Aristarchus.

Filologi klasik

Filologi klasik atau purba dianggap sebagai cabang Falsafah dan kajian unsur-unsur sastera dari zaman klasik. Cawangan ini menggabungkan filologi Yunani dan Latin.

Filologi klasik mempunyai asal usulnya sebagai sains dalam Renaisans, dan timbul terima kasih kepada pertalian dengan budaya Yunani-Latin.

Ketahui lebih lanjut mengenai Renaissance.

Fonologi romantik

Filologi Romanik sebagai obyek kajian transformasi yang telah berlaku dari bahasa Latin kasar dalam bahasa Romantik, sebagai contoh: Portugis dan Sepanyol.

Pada abad kesembilan belas, metodologi yang digunakan oleh filologi klasik diterapkan dalam bahasa-bahasa lain, dan sebagai akibat datang filologi Roman, Jerman, Hispanik, dan lain-lain.

Falsafah dan Linguistik

Falsafah dan linguistik mempunyai objek kajian yang sama: bahasa. Walau bagaimanapun, kedua-dua sains ini juga membezakan perbezaan, kerana walaupun linguistik memfokus kepada bahasa dalam bentuk praktikalnya, filologi berfokus pada pembinaan semula teks sastera kuno.