Ipso facto

Apa itu facto Ipso:

Kenyataan Ipso adalah ungkapan dalam bahasa Latin, yang bermaksud "oleh fakta itu sendiri", "untuk sebab itu" atau "akibatnya", dalam terjemahan ke dalam bahasa Portugis.

Pada masa ini, ungkapan ini terus diterapkan secara meluas dalam bidang undang-undang dan dalam bidang sains biologi, sebagai contoh.

Dalam hal undang-undang, ipso facto adalah bahasa Latin yang digunakan dalam arti membuktikan fakta tertentu dari akibat semula jadi, perbuatan atau peristiwa.

Dalam erti kata lain, ia adalah mengenai menjelaskan sesuatu yang telah berkembang sebagai akibat semula jadi sesuatu perkara atau keadaan tertentu.

Contoh: " hakim membebaskan mereka, mengisytiharkan, ipso facto, pelaksanaan tidak sah ".

Bertentangan dengan definisi ipso facto, terdapat ungkapan ipso jure, yang bermaksud "dengan betul sendiri" atau "menurut undang-undang." Dalam pengertian ini, ini bermakna keputusan diambil oleh "kuasa undang-undang", iaitu sesuatu yang dihasilkan dari hak.

Kerana ia adalah ungkapan dalam bahasa Latin, peraturan menyatakan bahawa ipso facto harus ditulis dalam huruf miring dan dalam huruf kecil.