Komunikasi bukan lisan

Apakah komunikasi tanpa lisan:

Komunikasi nonverbal merangkumi penggunaan bahasa tubuh ketika individu dapat mengekspresikan dirinya menggunakan tubuhnya melalui ekspresi wajah, postur tubuh, jarak fisik dan gerak isyarat yang tidak sedarkan diri kepada komunikator.

Jenis komunikasi ini dicirikan dengan dibuat melalui ketiadaan sumber ucapan atau tulisan, jenis komunikasi lisan.

Komunikasi non-verbal juga bermaksud semua jenis simbologi tekstual, seperti plak, gerak isyarat, penampilan, warna, lukisan, antara imej lain yang bertindak sebagai pemancar maklumat, emosi dan sensasi.

Contoh: tanda-tanda dan tanda-tanda lalu lintas.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna bahasa badan.

Biasanya, komunikasi verbal (terutamanya melalui ucapan) dikaitkan dengan komunikasi tanpa lisan.

Sebagai contoh, apabila seseorang menceritakan kisah (bahasa lisan), mereka secara tidak sengaja melakukan pergerakan badan, pergerakan wajah, dan variasi bunyi yang membantu menyampaikan bukan hanya maklumat naratif kepada pengulas tetapi juga emosi dan sensasi.

Jenis Komunikasi Nonverbal

Kajian komunikasi nonverbal dibahagikan kepada empat bidang utama:

  • Proxemics : berkaitan dengan ruang dan persekitaran yang digunakan oleh individu di sekitar mereka untuk berkomunikasi;
  • Penampilan fizikal : ia adalah kesan bahawa ciri-ciri fizikal komunikator boleh menyebabkan di penerima, iaitu "kesan pertama";
  • Paralinguagem : ia berkaitan dengan ciri-ciri yang menonjol dan bagaimana ini boleh mempengaruhi makna wacana, contohnya. Keamatan, kelantangan, kelajuan, jeda, adalah beberapa contoh;
  • Kinetik : ia memperkatakan pergerakan yang dilakukan oleh badan, menonjolkan ekspresi muka, gerak isyarat dan makna mereka mengikut budaya dan konteks masyarakat, contohnya;

Komunikasi lisan

Ini semua komunikasi yang dibuat melalui bahasa lisan atau bertulis, ciri utama dan eksklusif manusia.

Komunikasi lisan adalah salah satu cara yang paling penting untuk menyampaikan maklumat objektif dan pengetahuan di kalangan orang.

Lihat juga maksud Komunikasi.