Akhir baris

Apakah End of Line:

Akhir baris adalah idiom yang digunakan merujuk kepada tarikh akhir atau pada akhir proses .

Ungkapan ini digunakan secara meluas dalam dunia perniagaan, terutamanya yang berkaitan dengan projek dan pemasaran, untuk menentukan bahawa batas untuk pencapaian tugas tertentu telah berakhir.

Akhir baris ini juga boleh bermakna kekurangan pilihan, alternatif, atau syarat untuk memperluaskan sesuatu.

Contoh: " Perkahwinan itu sudah sampai ke penghujung baris ".

Dalam bahasa Inggeris, akhir baris boleh diterjemahkan sebagai akhir mati, dalam erti kata "tidak keluar" untuk situasi tertentu. Walau bagaimanapun, apabila ungkapan berkaitan dengan had muktamad untuk menyelesaikan kitaran atau projek, dalam bahasa Inggeris, penggunaan yang paling tepat adalah tarikh akhir .

Istilah "akhir baris" juga boleh ditafsirkan sebagai eufemisme untuk kematian, bergantung kepada konteks di mana ia digunakan.

Sebagai contoh: "Kanser adalah akhir baris untuk bapa saudara kita ."

Ketahui lebih lanjut mengenai makna eufemisme.