Promoter

Apakah Promoter itu:

Promoter adalah istilah Inggeris yang bermaksud "promoter", dalam terjemahan literal ke dalam bahasa Portugis.

Promoter adalah kerana ia dikenali profesional yang menganjurkan dan mempromosikan pelbagai jenis peristiwa . Dalam bahasa Portugis, terjemahan yang paling diterima untuk profesion ini adalah penganjur atau penasihat acara .

Promotor diketahui mempunyai kehidupan sosial yang sangat sibuk, hidup dengan VIP dan personaliti pengaruh dalam kelompok tertentu dalam masyarakat.

Ketahui lebih lanjut mengenai pengertian VIP.

Biasanya berkaitan dengan industri hiburan, para promoter juga boleh bertindak di cawangan lain, seperti dalam syarikat-syarikat perniagaan, yang bertindak terutamanya dalam sektor pemasaran, perhubungan dan perhubungan awam.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna pemasaran.

Antara fungsi utama promoter ialah organisasi semua logistik acara, serta menentukan konsepnya, berkomunikasi dengan akhbar dan penonton sasaran yang dimaksud, menarik penaja dan pelabur dan memastikan tindak lanjut keseluruhan acara.

Seperti namanya, objektif utama promoter adalah untuk mempromosikan imej ruang, keperibadian, syarikat atau tema, menggunakan teknik pemasaran tertentu untuk mencapai khalayak target tertentu.

Untuk menjadi seorang penganjur, sebagai peraturan, orang itu mesti mempunyai ijazah akademik dalam pendidikan tinggi, selain menghadiri kursus, bengkel dan kuliah yang membantu melatih kemahiran profesional ini.