Kelas sosial

Apakah kelas sosial:

Kelas sosial adalah kumpulan yang terdiri daripada orang yang mempunyai piawaian budaya, politik dan ekonomi yang sama . Faktor kewangan adalah salah satu ciri yang paling menarik dalam definisi kelas sosial.

Kelas-kelas sosial dapat ditafsirkan dari sudut pandangan yang berbeza, tetapi definisi yang paling biasa merujuk kepada kumpulan individu yang membatasi yang menjadi tahap dan kekuatan ekonomi yang sama, serta mempunyai akses kepada peluang dan pilihan untuk rekreasi dan hiburan.

Menurut teori Marxis mengenai pembagian kelas, dalam semua masyarakat kapitalis terdapat kelompok dominan, yang bertanggungjawab untuk menetapkan standar yang berlaku dalam masyarakat itu, selain mempengaruhi pengaruh negara, secara langsung atau tidak langsung.

Di sisi lain, terdapat juga kelas yang didominasi, yang dibentuk oleh pekerja yang mempunyai arahan profesional dan pendidikan yang rendah.

Lihat juga makna Sosioekonomi.

Klasifikasi kelas sosial

Konsep stratifikasi sosial telah dikembangkan oleh ahli ekonomi Jerman, Max Weber. Ia terdiri daripada idea untuk memisahkan individu dengan ciri-ciri ekonomi, sosial dan pendidikan, dan lain-lain ke dalam kumpulan tertentu dan hirarki.

Stratifikasi sosial sejagat kontemporari diklasifikasikan kepada tiga kumpulan: kelas bawah, kelas menengah dan kelas atas.

Mengikut negara dan corak ekonomi dan sosialnya, kelas sosial juga boleh dibahagikan.

Kelas - kelas yang lebih rendah mempunyai kesulitan untuk memelihara keperluan asas manusia, seperti makanan, misalnya. Di samping itu, mereka tidak mempunyai akses kepada pilihan hiburan budaya.

Kelas menengah adalah yang paling biasa di kebanyakan negara. Dalam kumpulan ini, individu telah dapat mengekalkan keseimbangan ekonomi, menjamin semua keperluan asas. Di kalangan kelas menengah cenderung mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, seperti pendidikan tinggi penuh, sebagai contoh.

Sudah menjadi kelas atas adalah kaya, yang umumnya dilahirkan dalam keluarga kaya dan memelihara warisan dan kekayaan yang besar.

Semua keperluan asas dicapai tanpa sebarang kesulitan, selain peluang rekreasi dan hiburan eksklusif yang lain.

Berbeza dengan kasta sosial, sebagai contoh, individu kelas sosial boleh "berkembang" atau "merosot" ke kelas sosial yang lain, mengikut variasi faktor yang mencirikan setiap kumpulan.

Ketahui lebih lanjut mengenai Ascension Sosial.

Kelas sosial di Brazil

Brazil adalah negara yang ditandai oleh ketaksamaan sosial yang ketara, iaitu, terdapat kehadiran kuat semua kelas sosial, dari yang paling sengsara kepada yang terkaya.

Untuk mengklasifikasikan individu dalam kelas sosial yang berbeza, negara menggunakan kriteria yang dibangunkan oleh Persatuan Syarikat dan Penyelidikan Brazil (Abep).

Ketahui lebih lanjut mengenai makna Ketidakseimbangan Sosial.

Menurut sistem klasifikasi Brazil yang diterima pakai oleh Jabatan Perangkaan dan Penyelidikan Sosioekonomi, kelas sosial boleh dibahagikan kepada: purata rendah, sederhana rendah, sederhana, tinggi dan tinggi.

Lihat juga maksud hierarki sosial.