Ilmu falsafah

Apakah Pengetahuan Falsafah:

Pengetahuan falsafah adalah jenis pengetahuan berdasarkan refleksi dan pembinaan konsep dan idea, dari penggunaan pemikiran untuk mencari pengetahuan.

Pengetahuan falsafah timbul dari keupayaan manusia untuk merenung, terutamanya mengenai isu-isu subjektif, tidak penting dan suprasensif, seperti konsep dan idea.

Walaupun pengetahuan rasional, falsafah dibekalkan dengan keperluan untuk pengesahan saintifik, kerana objek kajiannya tidak mempunyai sifat yang penting.

Keprihatinan utama pengetahuan falsafah adalah untuk mempersoalkan dan mencari jawapan rasional kepada soalan-soalan tertentu, tetapi tidak semestinya untuk membuktikan sesuatu. Dalam pengertian ini, dapat dikatakan bahawa model ilmu ini bersifat spekulatif.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna jenis pengetahuan lain.

Ciri-ciri pengetahuan falsafah

  • Sistematik: percaya bahawa asas penyelesaian masalah adalah pantulan;
  • Elucidative: cuba memahami fikiran, konsep, masalah dan situasi kehidupan lain yang tidak mungkin dapat ditemui secara saintifik;
  • Kritikal: semua maklumat mesti dianalisa dengan teliti dan dicerminkan sebelum diambil kira;
  • Spekulatif: kesimpulan berdasarkan hipotesis dan kemungkinan, disebabkan penggunaan teori abstrak.

Pengetahuan Falsafah dan Pengetahuan saintifik

Pengetahuan saintifik berdasarkan eksperimen, untuk membuktikan kebenaran teori tertentu. Pengetahuan filosofi, walaupun mempunyai watak yang rasional dan logis, tidak memerlukan keperluan verifiability pada objeknya, yang pada gilirannya tidak material dan subjektif.

Sebenarnya, sesetengah penulis menganggap pengetahuan falsafah sebagai perantara antara pemikiran teologi dan saintifik. Pengetahuan teologi terdiri daripada cara berfikir dan mencari pengetahuan tentang hal-hal yang berdasarkan, semata-mata, berdasarkan prinsip-prinsip iman dalam doktrin agama tertentu, misalnya.

Lihat juga:

  • Pengetahuan saintifik
  • Pengetahuan agama