Ah

Apa itu Ah?

Ah adalah percakapan yang dapat mengungkapkan pelbagai makna, seperti kegembiraan, kekaguman, ketakutan, ironi, keinginan, dan lain-lain.

Dalam ungkapan "ah, apa yang menakutkan" ah adalah tanda bunyi keheranan yang disebabkan.

Dengan mengatakan "ah, tetapi saya sangat menginginkannya", singkatan itu memperkuat keinginan.

Dalam "bagaimana cantik ah!", sindiran itu bermaksud kekaguman, kegembiraan dan juga ironi.

Makna ah sembang mungkin bertentangan. Maksudnya bergantung pada konteks yang digunakan, dan kata-kata yang bergabung dengan ah untuk menyusun ungkapan.

Ah sahaja boleh datang sebelum penempatan, sebagai cara untuk mendapatkan perhatian seseorang. Seperti dalam: "Ah, saya beritahu sesuatu."

Apabila dikatakan, dilakukan, atau menunjukkan sesuatu yang mengecewakan, jawapannya juga boleh menjadi "ah" terpencil.

Dengan lebih banyak sebutan anasalada, sebagai "ãh", interjection adalah sama ada tanda keraguan, dan digunakan selepas soalan yang tidak jelas, contohnya.

Ah juga merupakan simbol unit caj elektrik dan bermakna amp jam .

Contoh menggunakan Ah dalam ungkapan:

  • Baiklah - Baiklah, betul.
  • Ah okay - Ya, ya.
  • Ah tidak - kekecewaan atau kekecewaan
  • Oh yeah - kau betul
  • Oh, biarlah.
  • Ah brat - salam tidak rasmi ketika seseorang melakukan sesuatu yang mengagumkan