Rangka kerja fungsian

Apakah kerangka berfungsi:

Rangka kerja fungsional adalah kedudukan yang ditempati oleh pekerja dalam pelan kerjaya syarikat. Kerangka ini mentakrifkan fungsi apa yang dilakukan oleh pekerja dan gaji apa yang akan dia terima untuk penyediaan khidmatnya.

Rangka kerja berfungsi (atau kerangka profesional) wujud dalam sektor swasta dan sektor awam.

Apakah rangka kerja berfungsi yang digunakan?

Rangka kerja berfungsi adalah penting supaya pekerja mengetahui posisi kerjaya di mana dia berada. Di samping itu dia boleh memantau apakah kemungkinan pertumbuhan profesional yang dia ada dalam peluang yang ditawarkan oleh rancangan kerjaya syarikat.

Rangka kerja berfungsi disediakan dalam pelan kerjaya, sering disebut Job and Wage Plans (PCS), dan ditakrifkan oleh syarikat. Rangka kerja berfungsi boleh diubah oleh perkembangan fungsional yang diramalkan dalam PCS itu sendiri, seperti perkembangan oleh panjang perkhidmatan yang disediakan.

Dalam amalan rangka kerja berfungsi membolehkan pekerja menyusun pertumbuhan kerjayanya dari masa ke masa dan dapat menggariskan matlamat profesional yang ingin dicapainya.

Rangka kerja fungsional dan perkembangan gaji

Rangka kerja berfungsi juga membolehkan pekerja memantau perkembangan gaji mereka, kerana ia secara langsung dikaitkan dengan kerangka fungsi mereka dalam syarikat.

Perkembangan gaji boleh berlaku dengan kekananan, oleh kelayakan atau oleh merit dan mesti diramalkan dalam pelan kerjaya syarikat.

Rangka kerja fungsi dan penyelarasan fungsi

Rangka kerja berfungsi juga penting supaya dapat membuktikan bahawa seorang pekerja melakukan kegiatan yang dia diupah. Cek ini mungkin berguna untuk pekerja yang berada dalam peranan peranan, iaitu melakukan aktiviti yang bukan sebahagian daripada tugasnya.

Contohnya, bukti penyelewengan fungsi dari rangka kerja berfungsi boleh digunakan sebagai bukti dalam tindakan buruh untuk memungut perbezaan gaji akibat majikan.

Apakah Rancangan Kerjaya?

Pelan kerjaya adalah norma syarikat yang mendefinisikan isu-isu yang berkaitan dengan pekerja, terutama pada kerangka fungsi dan jajaran gaji yang dibayar, menurut posisi yang dipegang.

Pelan kerjaya juga menyediakan bentuk dan kriteria yang digunakan untuk perkembangan fungsional yang boleh diperoleh oleh pekerja, seperti kemajuan melalui kekananan, kelayakan atau merit.

Kemajuan oleh kekananan berlaku setiap kali pekerja melengkapkan syarikat. Kemajuan melalui pemberdayaan berlaku apabila pekerja meningkatkan tahapnya dan menjadi lebih profesional untuk melaksanakan fungsi dalam syarikat. Sebaliknya, kemajuan yang sewajarnya boleh berlaku melalui hasil yang diperolehi dalam penilaian kerja yang dibangunkan oleh pekerja.

Lihat juga makna HR dan Pengurusan Orang.

Reframing fungsian

Pengubahsuaian semula fungsional berlaku apabila seorang pekerja menduduki jawatan baru dalam syarikat dan dengan itu juga menduduki jawatan baru dalam pelan kerjaya, bergerak ke kerjaya yang berbeza dari yang sebelumnya.

Satu hipotesis reframing berfungsi ialah apabila pekerja dipromosikan.

Apabila ia reenquadrado pekerja itu mempunyai fungsi baru dalam syarikat itu. Dengan cara yang sama, dia boleh mempunyai perubahan dalam gaji, mulai menerima jumlah relatif terhadap kedudukan baru yang diduduki.

Untuk dapat mengubah peranan dan menjadi berkelayakan, pekerja mesti memenuhi semua keperluan posisi baru, seperti menyelesaikan gelar baru.

Rangka kerja fungsian dalam Lattes Kurikulum

Kurikulum Lattes juga mempunyai rangka kerja berfungsi yang mesti diselesaikan apabila profesional atau pelajar mendaftar kurikulumnya di atas platform.

Sebagai contoh, seorang penyelidik pelajar yang menerima biasiswa boleh mengisi rangka kerja fungsi Lattes dengan pilihan Pelajar Inisiasi Saintifik.

Lattes adalah kurikulum yang disiapkan dalam Platform Lattes, yang dikendalikan oleh Majlis Kebangsaan bagi Pembangunan Saintifik dan Teknologi (CNPQ). Kurikulum Lattes adalah, hari ini, kurikulum standard yang digunakan oleh penyelidik dan pelajar Brazil.

Ketahui lebih lanjut mengenai makna Latte Kurikulum dan CNPQ.