Datang

Apa maksudnya?

Ia timbul adalah orang ketiga yang membengkokkan kata kerja timbul, yang merujuk kepada sesuatu atau sesuatu yang telah muncul, berlaku atau berasal.

Dalam konjugasi lisan timbul, muncul adalah orang ketiga Pencipta Perfect of the Indicative. Ia biasanya berkaitan dengan penampilan atau peristiwa sesuatu, serta tindakan yang dapat dilihat oleh orang lain.

Contoh: "Dia muncul di tengah-tengah orang ramai."

Biasanya, kata kerja ini digunakan untuk menyatakan idea asal sesuatu atau sesuatu.

Contoh: "Bagaimana kehidupan di bumi berlaku?"

Secara etimologis, istilah "muncul" berasal dari bahasa Portugis melalui pembedaan verbal Latin, yang terdiri daripada persimpangan awalan sub (di bawah) dan mentadbir (peraturan atau peraturan), yang merujuk kepada tindakan mengangkat sesuatu yang sebelum ini berbaring atau duduk.

Sinonim untuk surgiu

 • Dipamerkan
 • Diperkenalkan
 • Ia adalah
 • Dihadiri
 • Ternyata
 • Dimulakan
 • Bermula
 • Dimulakan
 • Principiou
 • Debutkan
 • Dihadapkan
 • Dibuka
 • Diperkenalkan
 • Debutou.